Ons KAM-beleid | Galvano Hengelo
Ons KAM-beleid | Galvano Hengelo

Het milieu is belangrijk

Ons milieubeleid is sterk preventief. Het is erop gericht om de belasting van onze processen op het milieu te inventariseren, te beheersen en waar (bedrijfseconomisch) mogelijk voortdurend te reduceren. Dit beleid is gebaseerd op een aantal hoofdzaken:

  • Werken volgens de meest energie-efficiënte methode (deelname MJA)
  • Voldoen aan de NeR
  • Minimalisatie emissies naar water
  • Voorkoming emissies naar de bodem
  • Zuinig gebruik grond- en hulpstoffen
  • Afvalbeheer volgens voorkeurreeks (Preventie / Recycling / Verwerking)
  • Voorkomen risico en hinder voor de omgeving, beleid (zware) ongevallen

Ons KAM-beleid

Maximaal voldoen aan de wensen en eisen van onze stakeholders. En bij alle hieruit voortvloeiende activiteiten de belasting voor de medewerkers en omgeving zoveel mogelijk beperken! Dat is het doel van ons KAM beleid.

Wettelijke eisen en regels zijn hierbij een leidraad en een minimale basis. Wij vullen deze aan met interne eisen. De interne procedures beschrijven hoe ons KAM-beleid is georganiseerd. De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het KAM-zorgsysteem. De productieleider is belast met het beheren en uitvoeren van het kwaliteits-, arbo- en milieusysteem. Hij zal volgens een vaste planning de implementatie van het KAM-systeem en de daarbijbehorende procedures en werkinstructies (laten) beoordelen en periodiek aan de directie en organisatie rapporteren. Uitgaande van deze beoordeling doet hij aanbevelingen aan de directie.

Ons KAM-beleid | Galvano Hengelo